Clutch
Clutch 火箭球迷网站站长
林书豪传出跨越全场的助攻给哈登得到2分,而这将是他第7次助攻。而记分员喊道:助攻,来自阿西克! (编辑:姚凡)
2012-11-28 10:22:00 来源:Twitter