Mark Medina
Mark Medina 洛杉矶每日新闻报记者
湖人103-113输给了魔术,在德安东尼的带领下湖人3胜4负,仅比迈克-布朗时代多两场胜利 (编辑:王一凡)
2012-12-03 13:00:00 来源:Twitter