Jared Zwerling
Jared Zwerling ESPN纽约专栏作家
球迷们,安东尼现在不确定是否出战今晚的比赛。对此,今晚6点半左右,我们将会带来更多最新消息。#尼克斯 (编辑:石磊)
2012-12-07 05:31:00 来源:Twitter