Tancredi Palmeri
Tancredi Palmeri 《CNN》和《米兰体育报》记者
卡萨诺谈论高尔夫:“这是书呆子的运动。你先挥一杆,然后花上15分钟再来一杆。太无聊了......” (编辑:姚凡)
2012-10-16 16:58:00 来源:Twitter