Tancredi Palmeri
Tancredi Palmeri 《CNN》和《米兰体育报》记者
官方消息称哈维已经可以上场比赛了(《米兰体育报》一个星期以前就料到了)。 (编辑:姚凡)
2013-03-12 20:09:00 来源:Twitter