Nike Kobe 8 NSW

Nike Kobe 8 NSW

(虎扑装备新闻组荣誉出品)这款Nike Kobe 8 NSW Lifestyle以蛇纹形式呈现峡谷绿色,搭配黑色牛巴革以及帆白色外底。

配色:蛇绿色/白色

货号:582552-300 亚洲地区现已发售

(编辑:姚凡)